Gij zult meer slenteren

De Nederlandse norm voor gezond bewegen voldoet niet. Wie veel loopt of staat, doet meer voor zijn gezondheid dan wie een half uurtje sport en daarna op de bank ploft, zegt de Maastrichtse bewegingswetenschapper Hans Savelberg.

DEN HAAG - Slenter je gezond was de titel die Savelberg meegaf aan de lezing die hij deze week hield over zijn nog niet gepubliceerde onderzoek. De universitair hoofddocent stelde drie bewegingsregimes op en vroeg achttien gezonde studenten om die drie regimes vier dagen achtereen te volgen.

Het grote verschil was de zittijd. Bij het inactieve regime moesten de deelnemers veertien van de zestien uur blijven zitten. De twee uren die overdag overbleven, mochten ze lopen. Voor het sportieve regime werd een uur zittijd verruild voor matig intensief fietsen. Tijdens het slenterregime daalde de zittijd naar acht uur. Gesport werd er niet, maar de deelnemers moesten vijf uur lang staan, lopen of slenteren.

Bloedonderzoek leverde verrassende resultaten op: na het zit- en sportregime viel bij de studenten alleen een verschil waar te nemen in het gehalte apo-B, een eiwit dat slecht cholesterol naar de weefsels vervoert. Maar de hoeveelheid slecht cholesterol en triglyceriden in het bloed was in beide groepen eender, net als de gevoeligheid voor insuline. Dat ene uurtje sporten maakte dus niets uit.